2 lutego 2011 r. - odbiór odcinka nr 7 obejmującego wykonanie kanałów sanitarnych i deszczowych z przyłączami w ulicach:
  Rawicka, Konarzewska oraz w alejce biegnącej wzdłuż torów kolejowych na odcinku od ul. Rawickiej do ul. Zamkowy Folwark


        Więcej informacji na stronie:  www.kanalizacja.krotoszyn.pl 

 


       
 

 

 

 

 

 

 

Powered by Flash Gallery